شرکت دانش فن آوران

نماینده انحصارى Downer EDi Mining استرالیا در زمینه انواع دستگاههاى جداکننده ثقلى(اسپیرالها- میز طلا و کلسى جیگ) و مغناطیسى والکترواستایتک

شرکت دانش فن آوران
ایران
تهران
2144000314